หนังสือทั่วไป
พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง
ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ; บรรณาธิการ: มานพ บุญยะวรรธนะ ผู้แต่ง :Amporn Samosorn.
กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2535.
9748122425
591 หน้า : ภาพประกอบสี ; 31 ซม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 ส.ค. 2535) พระพุทธรูป -- ประวัติ พระบรมมหาราชวัง ศิลปกรรมพุทธศาสนา -- ไทย