ประมวลภาพ

วันที่ 8 มกราคม 2512 เวลา 11.10 น. ณ พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน พลตำรวจจัตวา ปราโมทย์ จงเจริญ รักษาการใน ตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำนาย จินตมัย อมาตยกุล และ นายเอนทรี พิชเยนทรโยธิน เฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบถวายบังคมลาไปดำรงตำแหน่ง เอกอัค

ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๕๔๒

เพิ่มเติม...