สถาบันพระมหากษัตรย์ | Office of His Majesty′s Principal Private Secretary

Play

TH l EN      


 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวHis Majesty King Bhumibol Adulyadej

 • สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถHer Majesty Queen Sirikit

 • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารHis Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีHer Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  Her Royal Highness Princess Chulabhorn

 • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
  สิริวัฒนาพรรณวดี
  Princess Ubol Ratana

 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
  พระวรราชาทินัดดามาตุ
  Her Royal Highness Princess Soamsawali

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
  Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
  His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
  Her Royal Highness Princess Siribhachudabhorn

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
  Her Royal Highness Princess Aditayadornkitikhun