สถาบันพระมหากษัตรย์ | Office of His Majesty′s Principal Private Secretary

Play

TH l EN      


 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  His Majesty King Bhumibol Adulyadej

 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
  Her Majesty Queen Sirikit

 • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
  สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน์
  วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิดลพงศอดุลยเดช
  จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ สยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  Her Royal Highness Princess Chulabhorn

 • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
  สิริวัฒนาพรรณวดี
  Princess Ubol Ratana

 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
  พระวรราชาทินัดดามาตุ
  Her Royal Highness Princess Soamsawali

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
  Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
  His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
  Her Royal Highness Princess Siribhachudabhorn

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
  Her Royal Highness Princess Aditayadornkitikhun