นายจำนง และ คุณหญิงสุภัจฉรี ภิรมย์ภักดี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล

การนำข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ ต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต