ติดต่อสำนักราชเลขาธิการ

สำนักราชเลขาธิการ

พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02 220 7200

โทรสาร. 02 224 3259

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303

โทร. 02 280 1640-1

โทรสาร. 02 280 1639

ทำเนียบองคมนตรี

พระราชอุทยานสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02 220 7400

โทรสาร. 02 220 7401

กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 02-5538501-2

โทรสาร. 02-5538506

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303

โทร. 02 281 1111

โทรสาร. 02 668 2838

ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร. 02 431 3304, 02 431 3293, 02 431 3312

กองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา

ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303

โทร. 02 281 1111

โทรสาร. 02 281 6229

สถาบันสิริกิติ์ 

ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303

โทร. 02-2839411,02-2839226,02-2839488

หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาแจ้งมาที่ supportweb@ohm.go.th